Agility

Netscenario har inngått en treårig avtale med Agility Subsea Fabrication om å ta over driften av selskapets IT-systemer.
Leveransen vil bli etablert på ASP-teknologi og vil bli knyttet opp mot Agility Subsea Fabrication sine kontorer i Skien, Tønsberg og Oslo