Minox

Netscenario har inngått en treårig avtale med Minox Technology om å ta over driften av selskapets IT-systemer.
Leveransen vil bli etablert på ASP-teknologi og vil bli knyttet opp mot Minox sine kontorer på Notodden, Oslo og Huston.