Ross Netscenario har inngått en treårig avtale med Atenti om å ta over driften av selskapets IT-systemer.

Leveransen vil bli etablert på ASP-teknologi og vil bli knyttet opp mot Atenti’s kontorer i Skien og Vestfold, samt et stort antall eksterne brukere med skreddersydde regnskapssystemer.