Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har tildelt Ross Netscenario et arbeidsoppdrag med å utarbeide en integrert SAP-portal innen området brønn- og boring.

Ross Netscenario skal levere en spesialtilpasset SAP-portal som letter arbeidet og blir et vesentlig planleggingsverktøy innen betaling og økonomi for Det norskes forretningsenhet brønn og boring.

– Vi skal gi opplæring, implementere programvare og gi brukerstøtte til personell fra Det norske. De vil med dette få en brukervennlig SAP Portal som effektiviserer arbeidsprosessen i hele kjeden, fra planlegging via logistikk til betaling. Portalen vil være et nyttig verktøy for å budsjettere og prognostisere brønner, sier VP SAP Services Andrè Nilsen i Ross Netscenario.
Han legger til at SAP-portalen bygges sammen med et eksisterende logistikkstyrings system som heter Wels, noe som medfører at hele forsyningskjeden innen dette området for Det norske blir ivaretatt.
– Dette kan redusere tiden man bruker i SAP-programmet med opptil 60 prosent for sluttbrukeren, sier Services Andrè Nilsen

For spørsmål kontakt:

Ross Netscenario : VP SAP Services Andrè Nilsen
Mobil: +47 990 05 769 mail: an@netscenario.no
Fakta om selskapene:

Ross Netscenario was established in 2005. Ross Netscenario is a specialist in hosting and managing IT-Solutions for all levels of business. We deliver services across all areas of business and industry and have many years of experience in the Oil and industry segment. The company is in possession of a wide range of expertise, which enables us to act as our customer’s advisors as well as providing the technical services needed.

Det norske er et oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Hovedkontoret er i Trondheim med avdelinger i Stavanger, Oslo og Harstad.